قالب وردپرس

بنام خداوند بی همتا

اینجانب طاهره زاهدصفت ……متولد ۱۳۴۸شهر رشت،کارشناس پرستاری
کارشناس ارشد مدیریت MBA
کارشناس علمی زخم (wound care )
با اخذ گواهینامه تخصصی آموزشی از مهندسی پزشکی تهران سال ۸۵ مدیر و مسئول فنی مرکز تخصصی مشاوره و ارایه مراقبت های پرستاری ،بهداشتی،درمانی در منزل هستم که به یاری خداوند منان در سال ۱۳۸۴ موفق به تاسیس این مرکز در شهر رشت شدم

سوابق خدمتی:
پرستار بالین بیمارستان امام خمینی کرج به مدت دوسال
بیمارستان شریعتی تهران…..دو سال
اورژانس….تروما….جراحی سوختگی…..بیمارستان پورسینای رشت(۱۱سال)
مسئول اورژانس و سوپروایزر بیمارستان پورسینای رشت (۵سال)
مسئول راه اندازی بیمارستان فوق تخصصی سوختگی ولایت رشت در سال ۸۶
مدیر پرستاری و مدیر داخلی بیمارستان سوختگی ولایت به مدت (۸سال)
و هم اینک مدیر داخلی بیمارستان فوق تخصصی سوانح سوختگی و جراحی ترمیمی ولایت رشت

سوابق صنفی:

دبیر اجرایی دوره دوم هیات مدیره نظام پرستاری
رییس هیات مدیره دوره سوم هیات مدیره نظام پرستاری
در حال حاضر رییس هیات مدیره دوره چهارم نظام پرستاری رشت
و ریاست شورای عالی نظام پرستاری کشور